Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez SteedaEU (nazwa handlowa Performance Imports BV - KvK: 81541961 NL Numer VAT: NL862131698B01

). W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do SteedaEU. SteedaEU oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i powiadomień określonych tutaj.

Odwiedzając naszą witrynę i / lub zakupu czegoś od nas, angażować się w naszej "usługa" i zgadza się przestrzegać następujących warunków ( "Warunki korzystania z usługi", "Warunki"), w tym dodatkowych warunków i zasad wymienione w niniejszym dokumencie i / lub dostępne poprzez hiperłącze. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich użytkowników strony, w tym, bez ograniczeń, którzy są użytkownikami przeglądarek, dostawców, klientów, kupcy, i / lub współpracowników treści.

Przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej, dokładnie zapoznaj się z regulaminem. Uzyskując dostęp lub używając jakiejkolwiek części naszej strony, akceptujesz wszelkie warunki Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i postanowieniami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej lub skorzystać z naszych usług. W przypadku gdy Regulamin jest uważany za ofertę, akceptacja ogranicza się wyłącznie do jego Warunków.

Wszelkie nowe funkcje i narzędzia dodawane do obecnego sklepu również podlegają niniejszemu Regulaminowi. Możesz zapoznać się z najnowszą wersję Regulaminu na tej stronie w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub korekty jakiejkolwiek części jego warunków, informując o aktualizacjach i/lub zmianach na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Dalsze korzystanie lub uzyskiwanie dostępu do strony po opublikowaniu zmian oznacza akceptację zmian, Warunków i Regulaminu.

Nasz sklep jest obsługiwany przez Shopify Inc, firmę dostarczającą nam internetową platformę e-commerce, która pozwala nam na sprzedaż produktów oraz świadczenie naszych usług.

ODCISK:

Ta strona jest obsługiwana przez Performance Imports BW -
Holenderski numer VAT: NL862131698B01  
Numer firmy KvK: 81541961

 

Informacje kontaktowe:
info@steeda.pl
Tel: +44 (0) 330 0570550

Adres kontaktowy (tylko dla listów):

Performance Imports BV
Choorhoekseweg 8
4424NW Wemelding

1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU ONLINE

Akceptując powyższy Regulamin i korzystając z tej strony, oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią (w swoim kraju zamieszkania) lub osobą niepełnoletnią, która przekazała nam zgodę na korzystanie z naszej strony wyrażoną przez rodzica bądź prawnego opiekuna.
Zabrania się korzystania z naszych produktów do celów niezgodnych z Regulaminem lub niezgodnie z prawami obowiązującymi w Twoim kraju (w tym także prawami autorskimi).
Zabrania się rozpowszechniania wirusów, szkodliwego oprogramowania lub jakiegokolwiek kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub niedostosowanie się do któregokolwiek z warunków Regulaminu spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy o korzystanie z Usług.

2. WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług dowolnej osobie z jakiegokolwiek powodu i w dowolnym momencie.
Oświadczasz, że rozumiesz, że Twoje treści (poza danymi karty płatniczej), mogą być transferowane bez szyfrowania i obejmować (a) przeniesienie do różnych sieci oraz (b) zmianę w celu dostosowania się do wymagań technicznych dotyczących sieci lub urządzeń. Przesyłanie danych kart płatniczych jest zawsze szyfrowane i bezpieczne.
Oświadczasz, że rozumiesz, że nie możesz reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, a także zobowiązujesz się nie korzystać z usługi lub uzyskiwać dostępu do usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, który świadczy usługi, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie pełnią wyłącznie funkcję organizacyjną tekstu i nie ograniczają ani w inny sposób nie wpływają na warunki Regulaminu.

Prawo do użytkowania
Używanie jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub marek obecnych na stronie jest surowo zabronione.

3. POPRAWNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I PONADCZASOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje na tej stronie internetowej, które mogą okazać się niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Treści na tej stronie służą ogólnym celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako jedyna podstawa podejmowania decyzji bez konsultacji i zapoznania się z głównymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub aktualniejszymi źródłami informacji. Oświadczasz, że polegasz na treściach zawartych na tej stronie na własną odpowiedzialność.
Ta strona internetowa może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne mogą nie być aktualne i mogą być przedstawiane jedynie w celach referencyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizacji jakichkolwiek informacji na niej. Oświadczasz, że przyjmujesz na siebie odpowiedzialność monitorowania zmian na naszej stronie.

4. MODYFIKACJE USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części bądź udostępnianych treści) w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za modyfikacje, zmiany cen oraz zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

5. PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli ma to zastosowanie)

Niektóre produkty i usługi mogą być dostępne wyłącznie w Internecie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonej ilości i podlegać zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać jak najdokładniej kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, jednakże nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów i/lub świadczenia usług na rzecz konkretnych osób, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w stosownych przypadkach. Zastrzegamy sobie także prawo do ograniczenia ilości jakichkolwiek produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy i ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnej chwili i bez uprzedzenia, według naszego uznania. Możemy również zaprzestać oferowania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi dostępnej na tej stronie zostanie unieważniona w stosownych przypadkach.
Nie gwarantujemy, że jakość wszystkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, lub że wszelkie błędy w obrębie naszej strony internetowej zostaną wyeliminowane.
DODATKOWY:
Roszczenia dotyczące wydajności
Wymienione szacunki mocy są uważane za dokładne na podstawie najlepszych informacji dostępnych w momencie publikacji. Steeda szczyci się dostarczaniem dokładnych informacji bez szumu i przesady. Nie można jednak zagwarantować szacunków mocy. Steeda nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą moc wyjściową pojazdów wyposażonych w te produkty.

Ważna uwaga
Ten katalog zawiera przede wszystkim specjalne części konkursowe. Kupujący części konkurencyjnych są ostrzegani, że wiele z tych części jest przeznaczonych wyłącznie do użytku poza drogami i obowiązują specjalne warunki gwarancji. Niektóre elementy w tym katalogu są produktami na specjalne zamówienie, które wymagają depozytu i odpowiedniego czasu realizacji dostawy. Zapytaj o szczegóły przy składaniu zamówienia. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Steeda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy typograficzne opublikowane tutaj.

Off-Road / Race Use
Ponieważ określone przepisy i regulacje krajowe, stanowe lub prowincjonalne mogą zabraniać usuwania lub modyfikowania komponentów, które zostały zamontowane w pojazdach przez Ford Motor Company w celu spełnienia wymagań dotyczących emisji lub zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pojazdów silnikowych, które mają zastosowanie do pojazdów produkowanych do użytku na drogach publicznych, Steeda zaleca że rozumiesz obowiązujące przepisy prawa i że za zakupy odpowiadasz. Pojazdy wyposażone w części przeznaczone „do użytku poza autostradą” nie mogą być użytkowane na drogach publicznych i oferują takie części tylko do użytku na torze lub poza autostradą lub do użytku wyczynowego.

Informacja o emisji
Ustawodawstwo krajowe, regionalne lub prowincjonalne może zabraniać usuwania, modyfikacji lub unieważniania jakiejkolwiek części, która wpływa na emisje lub bezpieczeństwo pojazdów silnikowych używanych na publicznych ulicach lub autostradach. Steeda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia wynikające z jakichkolwiek federalnych, stanowych lub prowincjonalnych emisji lub wymogów bezpieczeństwa dotyczących pojazdów silnikowych powstających w wyniku modyfikacji klienta i / lub korzystania z produktów Steeda. Obowiązkiem klienta jest określenie, czy ich zmodyfikowany pojazd jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest jedyną wyraźną gwarancją dotyczącą produktów Steeda. Inne prawa mogą powstać lub różnić się w zależności od stanu. Steeda nie ponosi odpowiedzialności za czas, w którym możesz utracić użytkowanie pojazdu, wszelkie niedogodności, które możesz spowodować, utratę transportu lub jakiejkolwiek jego części, ani też inne przypadkowe lub wynikowe szkody, które możesz mieć.

ZDJĘCIA
Ze względu na nasz ciągły proces projektowania i rozwoju, rzeczywiste produkty mogą czasami różnić się od zdjęć pokazanych w tym katalogu.

INSTALACJA:

UWAGA: Steeda poleca WSZYSTKO instalacje są wykonywane przez profesjonalistów. Praca na samochodach MOŻE być niebezpieczna (zarówno dla Ciebie, jak i dla twojego samochodu!) I nie możemy ponosić odpowiedzialności za obrażenia ciała lub samochodu spowodowane błędami montażowymi. Nasze instrukcje są dokładne, ale mogą zawierać błędy i mają na celu pomóc profesjonalistom, jeśli mają pytania, a nie być postrzegane jako kompletne „samodzielne” przejście, którym każdy może zarządzać. Instalowanie nawet prostych części MOŻE być trudne i niebezpieczne.

GWARANCJA: 

CO OBEJMUJE
Wszystkie części i usługi oferowane przez Steeda przeszły szeroko zakrojone wewnętrzne testy i oceny, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i wydajności. Gwarantujemy, że wszystkie części w chwili ich otrzymania będą wolne od wad materiałowych lub produkcyjnych. 

Części konkurencji są sprzedawane „tak jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji. Dorozumiane gwarancje, w tym gwarancje wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, są wyłączone. Całkowite ryzyko związane z jakością i działaniem takich części ponosi kupujący. Jeżeli takie części okażą się wadliwe po ich zakupie, kupujący, a nie producent, dystrybutor lub sprzedawca detaliczny, ponosi całkowite koszty wszelkich niezbędnych usług serwisowych lub napraw.
Niniejsza ograniczona gwarancja jest jedyną wyraźną gwarancją mającą zastosowanie do części i produktów Steeda. Inne prawa mogą wynikać lub różnić się w zależności od kraju

CZEGO NIE OBEJMUJE
Następujące elementy nie są objęte ograniczoną gwarancją:

1. Awaria lub uszkodzenie wynikające z normalnego zużycia, nieprawidłowej instalacji, naprawy, nadużycia, niewłaściwego użycia, zaniedbania, zaniedbania, wypadków, korozji lub zmian lub modyfikacji części przez klienta.
2. Awaria lub uszkodzenie spowodowane pracą niewykonaną przez Steeda.
3. Awaria lub uszkodzenie spowodowane wadliwą częścią lub akcesorium niezainstalowanym przez głównego dealera Steeda.
4. Prace związane z demontażem pojazdu i ponownym montażem części lub komponentu sprzedawanego „bez recepty” lub „przez Internet”.
5. Regulacje serwisowe, takie jak kalibracja lub zestrojenie.
6. Rdza lub korozja części spowodowana warunkami środowiskowymi, takimi jak między innymi sól lub inne żrące chemikalia, nie jest objęta gwarancją Steeda.
7. Wżery są spowodowane pyłem hamulcowym, nadużyciami chemicznymi lub brakiem konserwacji i nie są objęte gwarancją Steeda.
8. Szkody przypadkowe lub wtórne. Steeda nie ponosi odpowiedzialności za czas, w którym możesz utracić możliwość korzystania ze swojego pojazdu, za jakiekolwiek niedogodności, jakie możesz spowodować, utratę transportu lub jakiejkolwiek jego części, ani za jakiekolwiek inne przypadkowe lub wtórne szkody, które możesz ponieść.

INNE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA
Steeda zastrzega sobie prawo do sprawdzenia pojazdu i wszelkich części wymontowanych z pojazdu lub zainstalowanych w pojeździe w związku z jakimkolwiek roszczeniem gwarancyjnym lub roszczeniem o odszkodowanie. Steeda nie ma obowiązku naprawy ani wymiany jakiejkolwiek części, chyba że pojazd i dotknięte części zostały udostępnione do kontroli.
Wykonanie naprawy lub wymiana części stanowią wyłączne środki zaradcze w ramach niniejszej gwarancji lub jakiejkolwiek gwarancji dorozumianej. Steeda nie upoważnia żadnej osoby do tworzenia dla niej jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności w związku z częściami lub akcesoriami sprzedawanymi przez Steeda.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych, takich jak korozja lub rdza.

JEDYNA GWARANCJA NA CZĘŚCI I PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ STEEDA LUB W POŁĄCZENIU Z NAPRAWAMI LUB INSTALACJAMI WYKONYWANYMI PRZEZ STEEDA SĄ GWARANCJĄ PRODUCENTA LUB DOSTAWCY WYMIANYCH CZĘŚCI LUB PRODUKTÓW. Z WYJĄTKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI OKREŚLONEJ W NINIEJSZYM STEEDA, STEEDA WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

KLIENT NIE JEST UPRAWNIONY DO ODZYSKIWANIA OD STEEDA JAKICHKOLWIEK SZKÓD WTÓRNYCH, USZKODZEŃ W MIeniu, SZKÓD ZWIĄZANYCH Z UTRATĄ UŻYTKOWANIA, STRATY CZASU, UTRATY ZYSKÓW LUB DOCHODÓW LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD POCZĄTKOWYCH.

GWARANCJA NIE PODLEGA PRZENOSZENIU I PRZENOSZENIU; GWARANCJA UDZIELANA JEST PIERWOTNEMU KUPUJĄCEMU Z DOWODEM ZAKUPU.

INNI PRODUCENCI:

Inni producenci mogą mieć inne warunki. Na przykład wszystkie części Ford Performance są oferowane wyłącznie bez żadnej ciągłej gwarancji, z wyjątkiem gwarancji, że są wolne od wad w momencie dostawy.

OBOWIĄZKI KLIENTA
Aby uzyskać ochronę zgodnie z niniejszą Ograniczoną gwarancją, Klient musi powiadomić firmę Steeda o wszelkich awariach, wadliwym działaniu lub defektach objętych gwarancją w ciągu 30 dni od zakupu. Następnie należy zwrócić część, akcesorium lub pojazd firmie Steeda i autoryzować na piśmie wszelkie prace naprawcze do wykonania przez firmę Steeda w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji.
Wszelkie roszczenia gwarancyjne dotyczące pomalowanych elementów nadwozia należy zgłaszać w ciągu 30 dni od pierwotnej daty zakupu; Reklamacje dotyczące lakierowanych elementów nadwozia nie obowiązują po upływie 30 dni.

6. POPRAWNOŚĆ DANYCH ROZLICZENIOWYCH I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które złożysz u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia, które używają tego samego rachunku i / lub adresu wysyłki. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy próbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazywania zamówień, które według naszej wyłącznej opinii wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się udostępnić nam aktualne, pełne i dokładne dane rozliczeniowe i dane Twojego konta dla wszystkich zamówień składanych w naszym sklepie. Zobowiązujesz się do natychmiastowej aktualizacji danych konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów oraz dat ważności kart płatniczych, abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie lub skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj nasze Polityka zwrotów.

7. NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy oferować Ci dostęp do narzędzi innych firm, których nie jesteśmy w stanie monitorować, kontrolować ani zmieniać.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy oferować tego typu narzędzia w stanie, w jakim są dostępne i obecne, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub jakichkolwiek warunków. Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności z tytułu lub w związku z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi firm zewnętrznych.
Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z narzędzi opcjonalnych oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej odbywa się całkowicie na Twoje ryzyko. Upewnij się, że zapoznałeś się i akceptujesz warunki, na jakich opierają się narzędzia dostarczane przez konkretnego usługodawcę zewnętrznego (bądź usługodawców zewnętrznych).
Możemy także w przyszłości zaoferować nowe usługi i/lub inne funkcje na naszej stronie internetowej (w tym nowe narzędzia i zasoby). Wszelkie nowe funkcje i/lub usługi również będą podlegać niniejszemu Regulaminowi.

8. LINKI ZEWNĘTRZNE

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą zawierać materiały stron trzecich.
Linki zewnętrzne opublikowane na tej stronie mogą przekierowywać do zewnętrznych stron internetowych, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenę i poprawność ich treści. Nie gwarantujemy także i nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały stron trzecich lub stron internetowych, ani inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z jakąkolwiek stroną zewnętrzną. Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką i praktykami firmy zewnętrznej, aby upewnić się, że dobrze je rozumiesz, zanim zdecydujesz się złożyć zamówienie za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów innych firm powinny być kierowane bezpośrednio do tych firm.

9. KOMENTARZE, OPINIE I INNE TREŚCI PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli, na naszą prośbę, przesyłasz nam jakiekolwiek treści (na przykład treści w ramach konkursu) lub bez naszej prośby udostępniasz nam swoje pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno poprzez formularze online, przez e-mail, jak i pocztą lub w inny sposób (łącznie określane w dalszej części Regulaminu jako „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez żadnych ograniczeń dotyczących edycji, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i innych działań, wykorzystać je w naszych środkach przekazu. Akceptujesz też, że nie mamy żadnego obowiązku do zachowywania w tajemnicy wszelkich komentarzy; wypłaty wynagrodzenia za nie; lub odpowiedzi na nie.
Możemy, ale nie ma obowiązku, monitorować, edytować i usuwać treści, które określimy za niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne; w jakikolwiek sposób naruszające czyjąś własność intelektualną lub łamiące warunki niniejszego Regulaminu.
Zgadzasz się, że twoje komentarze nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Zgadzasz się również, że twoje komentarze nie będą zawierały zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub nieprzyzwoitych materiałów lub zawierają wirusy komputerowe lub inne złośliwe oprogramowanie, które może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że jest kimś innym niż on sam, ani w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub strony trzecie w odniesieniu do źródła wszelkich komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za żadne komentarze przesłane przez Ciebie lub jakiekolwiek strony trzecie.

10. DANE OSOBOWE

Udostępniając nam swoje dane osobowe za pośrednictwem naszego sklepu, akceptujesz przetwarzanie ich zgodnie z naszą Polityką prywatności. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

11. BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I BRAKUJĄCE INFORMACJE

W niektórych przypadkach na naszej stronie lub w serwisie mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, mogące mieć związek z opisami produktów, cenami, promocjami, ofertami, opłatą za wysyłkę produktów, dostępnością lub terminem dostawy. Zastrzegamy sobie prawo do korekty wszelkich błędów, niedokładności lub brakujących informacji, a także zmiany lub aktualizacji informacji bądź anulowania zamówienia, jeśli jakakolwiek informacja na naszej stronie lub w serwisie będzie niedokładna. Możemy to zrobić w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu przez Ciebie zamówienia).
Nie mamy obowiązku aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji na naszej stronie lub powiązanych z nią stronach, w tym informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Nie obowiązuje żadna określona data aktualizacji lub odświeżania treści, jaką bierzemy pod uwagę w odniesieniu do naszej strony lub powiązanej z nią stron, a wszelkie informacje zawarte na niej lub na dowolnej innej powiązanej z nią stronie internetowej mogą być modyfikowane, lub aktualizowane w dowolnym momencie.

12. OGRANICZENIE KORZYSTANIA

Oprócz innych zakazów określonych w niniejszym Regulaminie, zabrania się także używania naszej strony internetowej lub jej treści (a) do celów niezgodnych z prawem, (b) w celu zapewniania innym osobom możliwości wykonania lub uczestniczenia w jakichkolwiek czynach niezgodnych z prawem, (c ) w celu niedostosowywania się do lokalnych, międzynarodowych, krajowych, federalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw i norm, (d) w celu realizacji działań naruszających prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich; (e) w celu nękania, wykorzystywania, obrażania, zniesławiania, pomówień, dyskredytowania, zastraszania bądź dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, kraj urodzenia, czy niepełnosprawność; (f) w celu przekazywania informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd; (g) w celu przesyłania lub udostępniania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu i/lub oprogramowania, które będzie używane lub może być używane w sposób, mający negatywny wpływ na funkcjonalność lub realizację usług na naszej stronie lub jakiejkolwiek innej powiązanej z nią stronie internetowej; (h) w celu gromadzenia lub monitorowania danych osobowych innych osób, (i) w celu spamowania, phishingu i innych podobnych działań oszukańczych; (j) do celów obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu ignorowania lub obchodzenia funkcji zabezpieczeń naszej strony internetowej lub powiązanych z nią stron internetowych. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania świadczenia bądź udostępniania Ci usług lub dostępu do innych powiązanych stron internetowych na skutek którejkolwiek z niedozwolonych aktywności.

13. ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, że będziesz w stanie nieprzerwanie, bezpiecznie i bezbłędnie korzystać z naszej usługi w dowolnym momencie.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które uzyskasz na skutek korzystania z naszego serwisu, będą dokładne lub wiarygodne.
Akceptujesz, że możemy usunąć/zawiesić każdą usługę na czas nieokreślony lub zrezygnować z niej w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.
Oświadczasz, że bierzesz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie lub niemożność korzystania z tej strony internetowej. Udostępniana Ci strona internetowa, a także wszystkie produkty i usługi przedstawiane za jej pomocą (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas sytuacji) są oddawane do użytku w ich aktualnym stanie i bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub jakichkolwiek warunków, wyraźnych lub domniemanych, w tym wszelkich gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.
W żadnym przypadku SteedaEU, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, współpracownicy, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wszelkiego rodzaju szkody, w tym, między innymi, utracone korzyści, utracone dochody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności korzystanie z jakiejkolwiek usługi lub produktów nabytych za pośrednictwem usługi lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi z błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakiejkolwiek innej Utrata lub uszkodzenie jakiegokolwiek rodzaju powstałe w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek zawartości (lub produktu) przesłanej, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli powiadomiono o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

14. ZABEZPIECZANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić nieszkodliwy SteedaEU i naszych rodziców, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, nieszkodliwych z jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym rozsądnych opłaty adwokackie, wniesione przez osoby trzecie z powodu lub w związku z naruszeniem niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów włączonych przez odniesienie, lub z naruszeniem jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.

15. UNIEWAŻNIENIE POSTANOWIEŃ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, będzie ono mimo to zastosowane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a jego niewykonalna część zostanie uznana za niepodlegającą warunkom niniejszego Regulaminu. Należy zaznaczyć, że takie ustalenie nie będzie mieć wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

16. ROZWIĄZANIE UMOWY

Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy nie przestają obowiązywać po rozwiązaniu jej.
Niniejszy Regulamin obowiązuje do momentu zrezygnowania z umowy przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym, że nie chcesz już korzystać z naszych usług bądź zaprzestając korzystania z naszej strony internetowej.
Jeśli uznamy lub będziemy podejrzewać, że nie stosujesz się lub nie zastosowałeś się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszego Regulaminu, możemy również rozwiązać umowę w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Pozostaniesz jednak odpowiedzialny za wszystkie należności do dnia rozwiązania umowy włącznie; jednocześnie akceptujesz fakt, że możemy odmówić Ci dostępu do naszych usług (lub jakiejkolwiek ich części).

17. CAŁOŚĆ UMOWY

Brak realizacji lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek z praw lub postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się go przez nas.
Niniejsze Warunki oraz wszelkie polityki i zasady działania przedstawione przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do naszych Usług stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami i regulują korzystanie z naszych Usług, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne bądź pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym, jednak nie tylko, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie powinny być rozpatrywane przeciwko stronie odpowiedzialnej za sporządzenie ich.

18. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług i wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Ci Usługi, podlegają prawu holenderskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

19. ZMIANY REGULAMINU

Możesz zapoznać się z najnowszą i aktualną wersją Regulaminu, która jest dostępna na tej stronie w dowolnym momencie.
Zastrzegamy sobie prawo, (według własnego uznania) do aktualizacji lub zmiany jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu, informując o aktualizacjach i zmianach na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie zmian zastosowanych na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie lub uzyskiwanie dostępu do naszej strony internetowej lub usług po wprowadzeniu jakichkolwiek modyfikacji do niniejszego Regulaminu oznacza ich akceptację.

20. DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące regulaminu należy przesyłać do nas na adres info@steeda.co.uk.

 

KLARNA FINANCE:

We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące metody płatności. Płatności należy dokonać na rzecz Klarna.

  • Zapłać w [14] dni: okres płatności wynosi 14 dni od wysyłki towarów lub biletów / daty dostępności usługi. Pełne warunki dla rynków, na których ta metoda płatności jest dostępna, można znaleźć tutaj:  Niemcy, Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia, Austria, Szwajcaria oraz Holandia.
  • Finansowanie: Dzięki usłudze finansowania od Klarna możesz płacić za zakupy w elastycznych lub stałych miesięcznych ratach zgodnie z warunkami określonymi w kasie. Płatność raty jest wymagalna na koniec każdego miesiąca po przedłożeniu oddzielnej faktury miesięcznej przez Klarna. Dalsze informacje dotyczące wycinka It, w tym warunków i standardowych europejskich informacji o kredytach konsumenckich, można znaleźć tutaj dla rynków, na których ta metoda płatności jest dostępna: AustriaThe Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Norwegia, Daniai Finlandia.
  • Bezpośredni przelew bankowy: dostępny w Niemczech, Austrii, Belgii, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Holandii. Twoje konto zostanie obciążone bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  • Płatności kartą: Dostępne w Szwecji, Niemczech i Austrii. Kwota zostanie zarezerwowana na karcie i zostanie pobrana po wysłaniu towaru lub biletów / dacie dostępności usługi. W przypadku subskrypcji kwota zostanie pobrana zgodnie z przekazanymi terminami.

Metody płatności Zapłać w [14] dni, Slice It i polecenie zapłaty są dostępne tylko w przypadku pozytywnej oceny kredytowej. W tym celu podczas procesu składania zamówienia i obsługi twojego zakupu przekazujemy twoje dane do kontroli adresu i zdolności kredytowej do Klarna. Możemy zaoferować tylko metody płatności dostępne na podstawie wyniku kontroli kredytowej. Ogólne informacje o Klarna i warunki użytkowania dla poszczególnych krajów można znaleźć na stronie klarna.com. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w oświadczeniu o ochronie prywatności Klarnas.