Warunki usługi

INFORMACJE OGÓLNE

Ta strona jest obsługiwana przez SteedaEU (nazwa handlowa Performance Imports BV - NE numer VAT: NALEŻY POTWIERDZIĆ). W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do SteedaEU. SteedaEU oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i powiadomień określonych tutaj.

Odwiedzając naszą witrynę i / lub zakupu czegoś od nas, angażować się w naszej "usługa" i zgadza się przestrzegać następujących warunków ( "Warunki korzystania z usługi", "Warunki"), w tym dodatkowych warunków i zasad wymienione w niniejszym dokumencie i / lub dostępne poprzez hiperłącze. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich użytkowników strony, w tym, bez ograniczeń, którzy są użytkownikami przeglądarek, dostawców, klientów, kupcy, i / lub współpracowników treści.

Przeczytaj dokładnie ten Regulamin przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp lub używając jakiejkolwiek części naszej strony, akceptujesz wszelkie warunki Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i postanowieniami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej lub skorzystać z naszych usług. Jeśli Regulamin jest uważany za ofertę, akceptacja ogranicza się wyłącznie do jego Warunków.

Wszelkie nowe funkcje i narzędzia dodawane do obecnego sklepu również podlegają niniejszemu Regulaminowi. Możesz przejrzeć najnowszą wersję Regulaminu w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub korekty jakiejkolwiek części jego warunków, ogłaszając aktualizacje i/lub zmiany na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Dalsze korzystanie lub uzyskiwanie dostępu do strony po opublikowaniu zmian oznacza akceptację ich.

Nasz sklep jest obsługiwany przez Shopify Inc, czyli usługę dostarczającą nam internetową platformę e-commerce, która umożliwia nam sprzedaż produktów i świadczenie Ci naszych usług.

IMPRESSUM:

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Performance Imports BV -
Holenderski numer VAT: NE XXXXXX (oczekuje na potwierdzenie od organu)
Numer firmy: XXXXX (oczekiwanie na potwierdzenie od władz)

 

Informacje kontaktowe:
info@steeda.co.uk
Tel: +44 (0) 330 0570550

Adres kontaktowy (tylko dla listów):

Performance Imports BV
19 Disketteweg
1033 NW Amsterdam
Holandia 

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU ONLINE

Akceptując nasz Regulamin, oświadczasz, że ​jesteś osobą pełnoletnią w swoim kraju zamieszkania lub osobą pełnoletnią, która udziela zgody osobie niepełnoletniej na korzystanie z naszej strony internetowej.
Nie możesz korzystać z naszych produktów do celów niezgodnych z Regulaminem lub niezgodnie z prawami obowiązującymi w Twoim kraju (w tym także prawami autorskimi).
Nie masz prawa rozpowszechniać żadnych wirusów, szkodliwego oprogramowania lub jakiegokolwiek kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub niedostosowanie się do któregokolwiek z warunku Regulaminu spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy o korzystanie z Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług dowolnej osobie z jakiegokolwiek powodu i w dowolnym momencie.
Oświadczasz, że rozumiesz, że Twoje treści (poza danymi karty płatniczej), mogą być transferowane bez szyfrowania i obejmować (a) przeniesienie do różnych sieci oraz (b) zmianę w celu dostosowania się do wymagań technicznych dotyczących sieci ub urządzeń. Przesyłane przez sieć dane kart płatniczych są zawsze szyfrowane.
Zgadzasz się nie reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części usługi, a także nie korzystać z usługi lub uzyskiwać dostępu do usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, który świadczy usługi, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie służą wyłącznie funkcję organizacyjną tekstu i nie ograniczają ani w inny sposób nie wpływają na warunki Regulaminu.

Prawo do użytkowania
Używanie jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub marek obecnych na stronie jest surowo zabronione.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I PONADCZASOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje na tej stronie internetowej, które mogą okazać się niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Treści na tej stronie służą ogólnym celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako jedyna podstawa podejmowania decyzji bez konsultacji i zapoznania się z bardziej podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub aktualniejszymi źródłami informacji. Oświadczasz, że polegasz na treściach na tej stronie na własną odpowiedzialność.
Ta strona internetowa może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne mogą nie być aktualne i mogą być przedstawiane jedynie w celach referencyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizacji jakichkolwiek informacji na niej. Oświadczasz, że przyjmujesz na siebie odpowiedzialność monitorowania zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części bądź udostępnianych treści) w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za modyfikacje, zmiany cen oraz zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli ma to zastosowanie)

Niektóre produkty i usługi mogą być dostępne wyłącznie w Internecie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonej ilości i podlegać zwrotom lub wymianom tylko zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dokładamy wszelkich starań, aby możliwie jak najdokładniej przedstawiać kolory i zdjęcia produktów, które pojawiają się w naszym sklepie. Nie możemy jednak mieć pewności, że ustawienia dotyczące kolorów Twojego koloru monitora są dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów i usług do osób, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w stosownych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo także do ograniczenia ilości jakichkolwiek produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy i ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnej chwili i bez uprzedzenia, według naszego własnego uznania. Możemy również zaprzestać oferowania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi dostępnej na tej stronie zostanie unieważniona w stosownych przypadkach.
Nie gwarantujemy, że jakość wszystkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, lub że wszelkie błędy w obrębie naszej strony internetowej zostaną wyeliminowane.
DODATKOWY:
Roszczenia dotyczące wydajności
Wymienione szacunki mocy są uważane za dokładne na podstawie najlepszych informacji dostępnych w momencie publikacji. Steeda szczyci się dostarczaniem dokładnych informacji bez szumu i przesady. Nie można jednak zagwarantować szacunków mocy. Steeda nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą moc wyjściową pojazdów wyposażonych w te produkty.

Ważna uwaga
Ten katalog zawiera przede wszystkim specjalne części konkursowe. Kupujący części konkurencyjnych są ostrzegani, że wiele z tych części jest przeznaczonych wyłącznie do użytku poza drogami i obowiązują specjalne warunki gwarancji. Niektóre elementy w tym katalogu są produktami na specjalne zamówienie, które wymagają depozytu i odpowiedniego czasu realizacji dostawy. Zapytaj o szczegóły przy składaniu zamówienia. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Steeda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy typograficzne opublikowane tutaj.

Off-Road / Race Use
Ponieważ określone krajowe i stanowe lub regionalne przepisy ustawowe i wykonawcze mogą zabraniać usuwania lub modyfikowania elementów, które zostały zainstalowane w pojazdach przez Ford Motor Company w celu spełnienia wymagań dotyczących emisji lub przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pojazdów silnikowych mających zastosowanie do pojazdów produkowanych do użytku na drogach publicznych, Steeda zaleca że rozumiesz obowiązujące przepisy, a zakupy są Twoją odpowiedzialnością. Pojazdy wyposażone w części oznaczone jako „do użytku poza autostradą” nie mogą być użytkowane na drogach publicznych i oferują takie części tylko do celów wyczynowych lub wyczynowych.

Informacja o emisji
Ustawodawstwo krajowe, regionalne lub prowincjonalne może zabraniać usuwania, modyfikacji lub unieważniania jakiejkolwiek części, która wpływa na emisje lub bezpieczeństwo pojazdów silnikowych używanych na publicznych ulicach lub autostradach. Steeda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia wynikające z jakichkolwiek federalnych, stanowych lub prowincjonalnych emisji lub wymogów bezpieczeństwa dotyczących pojazdów silnikowych powstających w wyniku modyfikacji klienta i / lub korzystania z produktów Steeda. Obowiązkiem klienta jest określenie, czy ich zmodyfikowany pojazd jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest jedyną wyraźną gwarancją dotyczącą produktów Steeda. Inne prawa mogą powstać lub różnić się w zależności od stanu. Steeda nie ponosi odpowiedzialności za czas, w którym możesz utracić użytkowanie pojazdu, wszelkie niedogodności, które możesz spowodować, utratę transportu lub jakiejkolwiek jego części, ani też inne przypadkowe lub wynikowe szkody, które możesz mieć.

ZDJĘCIA
Ze względu na nasz ciągły proces projektowania i rozwoju, rzeczywiste produkty mogą czasami różnić się od zdjęć pokazanych w tym katalogu.

INSTALACJA:

UWAGA: Steeda poleca WSZYSTKO instalacje są wykonywane przez profesjonalistów. Praca na samochodach MOŻE być niebezpieczna (zarówno dla Ciebie, jak i dla twojego samochodu!) I nie możemy ponosić odpowiedzialności za obrażenia ciała lub samochodu spowodowane błędami montażowymi. Nasze instrukcje są dokładne, ale mogą zawierać błędy i mają na celu pomóc profesjonalistom, jeśli mają pytania, a nie być postrzegane jako kompletne „samodzielne” przejście, którym każdy może zarządzać. Instalowanie nawet prostych części MOŻE być trudne i niebezpieczne.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ DANYCH ROZLICZENIOWYCH I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które złożysz u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia, które używają tego samego rachunku i / lub adresu wysyłki. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy próbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazywania zamówień, które według naszej wyłącznej opinii wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się udostępnić nam aktualne, pełne i dokładne dane rozliczeniowe i dane Twojego konta dla wszystkich zamówień składanych w naszym sklepie. Zobowiązujesz się do natychmiastowej aktualizacji danych konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów oraz dat ważności kart płatniczych, abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie lub skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj nasze Polityka zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy oferować Ci dostęp do narzędzi innych firm, których nie jesteśmy w stanie monitorować, kontrolować ani zmieniać.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy oferować tego typu narzędzia w stanie, w jakim są dostępne i obecne, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub jakichkolwiek warunków. Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności z tytułu lub w związku z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi firm zewnętrznych.
Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej odbywa się całkowicie na Twoje własne ryzyko. Upewnij się, że znasz i akceptujesz warunki, na jakich opierają się narzędzia dostarczane przez konkretnego usługodawcę zewnętrznego (bądź usługodawców zewnętrznych).
Możemy także w przyszłości zaoferować nowe usługi i/lub inne funkcje na naszej stronie internetowej (w tym nowe narzędzia i zasoby). Wszelkie nowe funkcje i/lub usługi również będą podlegać niniejszemu Regulaminowi.

SEKCJA 8 - LINKI ZEWNĘTRZNE

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą zawierać materiały stron trzecich.
Linki zewnętrzne tej stronie mogą kierować do zewnętrznych stron internetowych, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenę i dokładność ich treści. NIe gwarantujemy także i nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały stron trzecich lub stron internetowych, ani inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z jakąkolwiek stroną zewnętrzną. Prosimy dokładnie zapoznać się z polityką i praktykami firmy zewnętrznej, aby upewnić się, że dobrze je rozumiesz, zanim zdecydujesz się złożyć u niej zamówienie. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów innych firm należy kierować bezpośrednio do nich.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE, OPINIE I INNE TREŚCI PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli, na naszą prośbę przesyłasz nam jakiekolwiek treści (na przykład treści w ramach konkursu) lub bez naszej prośby udostępniasz nam swoje twórcze pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno poprzez formularze online, przez e-mail, jak i pocztą lub w inny sposób (razem: „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez żadnych ograniczeń dotyczących edycji, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i innych działań, wykorzystać je w naszych środkach przekazu. Nie mamy i nie będziemy mieć żadnego obowiązku do zachowywania w tajemnicy wszelkich komentarzy; wypłaty wynagrodzenia za nie; lub odpowiedzi na nie.
Możemy, ale nie ma obowiązku, monitorować, edytować i usuwać treści, które określimy za niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób lub naruszające czyjąś własność intelektualną w odniesieniu do niniejszego Regulaminu.
Zgadzasz się, że twoje komentarze nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Zgadzasz się również, że twoje komentarze nie będą zawierały zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub nieprzyzwoitych materiałów lub zawierają wirusy komputerowe lub inne złośliwe oprogramowanie, które może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że jest kimś innym niż on sam, ani w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub strony trzecie w odniesieniu do źródła wszelkich komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za żadne komentarze przesłane przez Ciebie lub jakiekolwiek strony trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Udostępniając nam swoje dane osobowe za pośrednictwem naszego sklepu, akceptujesz obsługiwanie ich zgodnie naszą Polityką prywatności. Zapoznaj się z jej treścią.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMIINIĘCIA

W niektórych przypadkach na naszej stronie lub w serwisie mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, mogące mieć związek z opisami produktów, cenami, promocjami, ofertami, opłatą za wysyłkę produktów, czasem doręczenia i dostępnością. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć, a także zmiany lub aktualizacji informacji bądź anulowania zamówienia, jeśli jakakolwiek informacja na naszej stronie lub w serwisie będzie niedokładna. Możemy to zrobić w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu przez Ciebie zamówienia).
Nie mamy obowiązku aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji na naszej stronie lub powiązanych z nią stronach, w tym, ale bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Nie obowiązuje żadna określona data aktualizacji lub odświeżania treści, jaką bierzemy pod uwagę w odniesieniu do naszej strony lub powiązanej z nią stron, a wszelkie informacje zawarte na niej lub na dowolnej innej powiązanej z nią stronie internetowej mogą zostać zmodyfikowane lub zaktualizowane w dowolnym momencie.

SEKCJA 12 - OGRANICZENIE KORZYSTANIA

Oprócz innych zakazów określonych w niniejszym Regulaminie, zabrania się także używania naszej strony internetowej lub jej treści (a) do celów niezgodnych z prawem, (b) w celu zapewniania innym osobom możliwości wykonania lub uczestniczenia w jakichkolwiek czynach niezgodnych z prawem, (c ) w celu niedostosowywania się do lokalnych, międzynarodowych, krajowych, federalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw i norm, (d) w celu realizacji działań naruszających prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich; (e) w celu nękania, nadużywania, obrazy, szkody, zniesławiania, pomówień, dyskredytowania, zastraszania bądź dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, kraj urodzenia, czy niepełnosprawność; (f) w celu przekazywania informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd; (g) w celu przesyłania lub udostępniania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie używany lub może być używany sposób, mający negatywny wpływ na funkcjonalność lub realizację usług na naszej stronie lub jakiejkolwiek innej powiązanej z nią stronie internetowej; (h) w celu gromadzenia lub monitorowania danych osobowych innych osób, (i) w celu spamowania, phishingu i innych podobnych aktywności oszukańczych; (j) do celów obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu ignorowania lub obchodzenia funkcji zabezpieczeń naszej strony internetowej lub powiązanych z nią stron internetowych. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania świadczenia bądź udostępniania Ci usługi lub dostępu do innych powiązanych stron internetowych na skutek którejkolwiek z niedozwolonych aktywności.

SEKCJA 13 - ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, że będziesz w stanie nieprzerwanie, bezpiecznie i bezbłędnie korzystać z naszej usługi w dowolnym momencie.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które uzyskasz na skutek korzystania z naszego serwisu, będą dokładne lub wiarygodne.
Akceptujesz, że możemy usunąć usługę na nieokreślony czas lub zrezygnować z niej w dowolnym momencie i bez zawiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że bierzesz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z tej strony internetowej lub niemożność korzystania z niej. Udostępniana Ci strona internetowa, a także wszystkie produkty i usługi przedstawiane za pomocą niej (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas sytuacji) są oddawane do użytku w ich aktualnym stanie i bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub jakichkolwiek warunków, wyraźnych lub domniemanych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.
W żadnym przypadku SteedaEU, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, współpracownicy, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wszelkiego rodzaju szkody, w tym, między innymi, utracone korzyści, utracone dochody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności korzystanie z jakiejkolwiek usługi lub produktów nabytych za pośrednictwem usługi lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi z błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakiejkolwiek innej Utrata lub uszkodzenie jakiegokolwiek rodzaju powstałe w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek zawartości (lub produktu) przesłanej, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli powiadomiono o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

SEKCJA 14 - ZABEZPIECZANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić nieszkodliwy SteedaEU i naszych rodziców, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, nieszkodliwych z jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym rozsądnych opłaty adwokackie, wniesione przez osoby trzecie z powodu lub w związku z naruszeniem niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów włączonych przez odniesienie, lub z naruszeniem jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.

SEKCJA 15 - UNIEWAŻNIENIE POSTANOWIEŃ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, będzie ono mimo to zastosowane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a jego niewykonalna część zostane uznana za niepodlegającą warunkom niniejszego Regulaminu.. Należy zaznaczyć, że takie ustalenie nie będzie mieć wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy nie przestają obowiązywać po rozwiązaniu jej.
Niniejszy Regulamin obowiązuj do momentu zrezygnowania z umowy przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym, że nie chce już korzystać z naszych usług bądź zaprzestając korzystania z naszej strony internetowej.
Jeśli uznamy lub będziemy podejrzewać, że nie stosujesz się lub nie zastosowałeś się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszego Regulaminu, możemy również rozwiązać naszą umowę w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Pozostaniesz jednak odpowiedzialny za wszystkie należności do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub możemy odmówić Ci dostępu do naszych usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Brak realizacji lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się go przez nas.
Niniejsze Warunki oraz wszelkie polityki i zasady działania przedstawione przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do naszych Usług stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami i regulują Twoje korzystanie z naszych Usług, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne bądź pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym, jednak nie tylko, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie powinny być rozpatrywane przeciwko stronie odpowiedzialnej za sporządzenie ich.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie oddzielne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają przepisom prawa brytyjskiego i są interpretowane zgodnie z nimi.

SEKCJA 19 - ZMIANY REGULAMINU

W dowolnym momencie możesz zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu, która jest dostępna na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu, ogłaszając aktualizacje i zmiany na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie zmian zastosowanych na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie lub uzyskiwanie dostępu do naszej strony internetowej lub usług po wprowadzeniu jakichkolwiek modyfikacji do niniejszego Regulaminu oznacza Twoją zgodę na nie.

SEKCJA 20 - DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące regulaminu należy przesyłać do nas na adres info@steeda.co.uk.

 

KLARNA FINANCE:

We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące metody płatności. Płatności należy dokonać na rzecz Klarna.

  • Zapłać w [14] dni: okres płatności wynosi 14 dni od wysyłki towarów lub biletów / daty dostępności usługi. Pełne warunki dla rynków, na których ta metoda płatności jest dostępna, można znaleźć tutaj:  Niemcy, Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia, Austria, Szwajcaria oraz Holandia.
  • Finansowanie: Dzięki usłudze finansowania od Klarna możesz płacić za zakupy w elastycznych lub stałych miesięcznych ratach zgodnie z warunkami określonymi w kasie. Płatność raty jest wymagalna na koniec każdego miesiąca po przedłożeniu oddzielnej faktury miesięcznej przez Klarna. Dalsze informacje dotyczące wycinka It, w tym warunków i standardowych europejskich informacji o kredytach konsumenckich, można znaleźć tutaj dla rynków, na których ta metoda płatności jest dostępna: AustriaThe Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Norwegia, Dania  Finlandia.
  • Bezpośredni przelew bankowy: dostępny w Niemczech, Austrii, Belgii, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Holandii. Twoje konto zostanie obciążone bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  • Płatności kartą: Dostępne w Szwecji, Niemczech i Austrii. Kwota zostanie zarezerwowana na karcie i zostanie pobrana po wysłaniu towaru lub biletów / dacie dostępności usługi. W przypadku subskrypcji kwota zostanie pobrana zgodnie z przekazanymi terminami.

Metody płatności Zapłać w [14] dni, Slice It i polecenie zapłaty są dostępne tylko w przypadku pozytywnej oceny kredytowej. W tym celu podczas procesu składania zamówienia i obsługi twojego zakupu przekazujemy twoje dane do kontroli adresu i zdolności kredytowej do Klarna. Możemy zaoferować tylko metody płatności dostępne na podstawie wyniku kontroli kredytowej. Ogólne informacje o Klarna i warunki użytkowania dla poszczególnych krajów można znaleźć na stronie klarna.com. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w oświadczeniu o ochronie prywatności Klarnas.