Aby bardziej szczegółowo przejrzeć wpisy tablicy przeciągania, umieść wskaźnik myszy nad liczbami w lewej kolumnie i kliknij strzałki, aby rozwinąć informacje. Użyj przycisku formularza na dole strony, aby przesłać swoje czasy.

📱 W przypadku telefonów komórkowych obróć ekran do poziomu, aby wyświetlić planszę.